Eb- en Vloed bodem

Wil je graag een stabiele bodem in je baan? Dan is het belangrijk dat je bodem beschikt over de juiste vochtbalans in het zand. Dit geldt voor zowel binnen als buiten en kan op twee manieren worden bereikt: door middel van sproeien of door water toe te voegen van onderuit. De laatste methode wordt ook eb- en vloed bodem genoemd.

Een eb- en vloed bodem dankt zijn naam aan de kustlijn, afhankelijk van het waterniveau (hoog of laag) is de bodem vast of los, net zoals op het strand!


Wat is een eb- en vloed bodem?

De werking van een eb- en vloed bodem is gebaseerd op een natuurkundig verschijnsel, de zogenaamde capillaire werking, het opzuigend vermogen van zand. Water wat aan de onderkant van een bodem wordt toegevoegd wordt door middel van deze werking naar de toplaag gezogen, hierdoor ontstaat een toplaag met de gewenste hardheid.

Het juiste waterniveau wordt geregeld door middel van een speciale pomp. Deze pomp heeft twee functies: water toevoegen én water afvoeren. Als door regen het waterpeil in de bodem stijgt wordt het overtollige water afgevoerd.

In periodes van droogte zakt het waterpeil en werkt de pomp juist omgekeerd! Vanuit het waterreservoir wordt het water in de bodem gepompt. Het zand wordt op dat moment vanuit de onderkant voorzien van water waardoor sproeien niet meer nodig is.